3 Ocak 2019

Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Programı (video)

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla 27.12.2018 tarihinde Taceddin Dergâhı’nda anma etkinliği düzenlendi.
31 Aralık 2018

Akif’i Daha İyi Tanıtma Zamanımız Gelmiştir”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı’nda anma etkinliği düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı’nda anma etkinliği düzenlendi.TYB Genel Başkanı […]
28 Aralık 2018

Mehmet Akif’in Hamamönü’ndeki evi yenilenecek

TYB’nin, Tacettin Dergahında düzenlediği Mehmet Akif’i anma programında konuşan D. Mehmet Doğan, ‘‘Burası Türkiye’nin bir kimlik merkezi olarak yeniden inşa edilecek’’ dedi. TYB’nin, Tacettin Dergahında düzenlediği Mehmet Akif’i anma programında konuşan D. Mehmet Doğan, ‘‘Burası Türkiye’nin bir kimlik merkezi olarak yeniden […]
27 Aralık 2018

“Âkif bizim için bir kimlik şairidir”

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, İstiklâl Şairi Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla 27.12.2018 tarihinde Taceddin Dergâhı’nda anma etkinliği düzenlendi. Program, Kur’an-ı Kerim ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. TYB Şeref Başkanı ve Mehmed Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan […]
27 Aralık 2018

“Âkif’i Daha İyi Tanıtma Zamanımız Gelmiştir”

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, İstiklâl şairi Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı’nda anma etkinliği düzenlendi. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB tarafından Taceddin Dergahı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ersoy için Taceddin Dergahı’nın çok değerli […]
26 Aralık 2018

Mehmed Âkif’le 40 yıl…

Türkiye Yazarlar Birliği 39 yıldır Mehmed Âkif’i anıyor. 40.sı için de hazırlanıyor! 27 Aralık 1978’in sisli dumanlı Ankara sabahında İstiklâl Marşı’nın yazıldığı Taceddin Dergâhı’na doğru yürüyen şairler, yazarlar uzun sürecek bir başlangıcı müjdeliyor. Onlar Taceddin Dergâhı’na doğru ilerlerken ellerinde müze […]
26 Aralık 2018

Safahat yayınları hakkında kısa bir tarihçe

Safahat’ın yedi kitabı 1911’den itibaren Osmanlı yazısıyla tek tek yayınlanmıştı. 1928’de Eşref Edib, Mehmed Âkif’in bilgisi dahilinde ilk altı cildi birleştirerek Safahat adıyla basmış, ardından harf inkılabı olmuştur. Mehmed Âkif son kitabı Gölgeler’i Mısır’da 1933’te eski harflerle yayınlayınca külliyat tamamlanmıştır. Osmanlı […]
26 Aralık 2018

Mehmed Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi İstiklâl Marşı Şairimizin Hatırasını Yaşatıyor

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı bünyesinde kurulan “Mehmet Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi” milli şairimizle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın başkanlığını yürüttüğü merkezin amacı;   “Milletimize fikirleri, eserleri ve örnek kişiliği ile mal olmuş bulunan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet […]
26 Aralık 2018

Akif eserleriyle yol göstermeye devam ediyor

Ülkemizde bilinen bir isim olmakla birlikte en az tanınan ve anlaşılan Mehmet Âkif Ersoy’un düşünce dünyasına yakından bakan eserler hazırlandı. Birçok kişi Mehmet Akif Ersoy’u sadece İstiklal Marşı’nın şairi olarak bilir. Akif’in kim olduğu, nasıl bir hayat sürdüğü, milli mücadeledeki […]
24 Aralık 2018

Mehmet Akif’e Dair Üç Kitap

Bu haftaki kitaplar, İslam ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif’e ait. Çıra Yayınlarından çıkan her üç eserin de yazarı Yusuf Tosun. Kitaplara geçmeden birkaç kelam etmek icap ederse, acilen şunları söylemeyi vicdan borcum bilirim. Ortaöğretim ve üniversitelerimizde neredeyse okunmayan ve okutulmayan […]
19 Aralık 2018

Edib Âsım Doğruyol: Âkif’i câhillerinden, istismarcılarından kurtarmak!

Mehmed Âkif ülkemizde en çok konuşulan hakkında en çok yazı, kitap yazılan edebiyatçımızdır. Onun edebiyatçılık dışında fikirleri, mücadelesi ve elbette örnek şahsiyeti de bu ilgiyi artırıyor olmalıdır. Böyle büyük adamların samimi dostları da olur, düşmanları da. Asıl önemlisi dost görünen […]
14 Aralık 2018

Mustafa Sabri Efendi’den Mehmet Akif’e bir hatırattan yâdımda kalanlar

Mustafa Sabri, baştan beri Akif’e ve onun sanatkâr yapısına hayrandır. Şiirlerini fevkalade bulur ve onları çok sever. Akif Bey’in hangi şiiri güzel değildir ki, Allah onu şair yaratmış, Namık Kemal’in İsmail Safa için söylediği “şair-i maderzad” sıfatının Akif için daha […]
8 Aralık 2018

Mehmet Akif’in Mısır’dan gönderdiği kartpostallar

İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen İslâmcılık akımının önemli şahsiyeti Mehmet Akif Ersoy, memleketine ihanet etmiş bir adam gibi muamele görmeye tahammül edemedi ve gönüllü sürgüne gitti.Bu araştırılmadı, neden gönüllü sürgün […]
1 Kasım 2018

Selçuk Türkyılmaz: İstiklal Marşı’nı savunmak

19. yüzyılın son çeyreğinde Batı emperyalizminin yeni bir döneme girdiği ve dünyanın paylaşımına hız verildiği bilinmektedir. Batı’nın sömürgeci yayılmacılığına karşı durmak neredeyse imkânsız bir hâle gelmişti. Bu dönem Mısır da fiilen Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştı. İngiliz egemenliğindeki Mısır’da, Yunan ordusunun 1897’de […]
27 Eylül 2018

Mehmet Akif tam bir şiir işçisidir

Fazıl Gökçek’e göre Akif tam bir şiir işçisidir; şiirini ilhamla değil çalışarak yazar. Yazdıktan sonra da şiiri üstünde düşünür, değişiklikler yapar. Müberra Bağcı* Mehmet Akif, şiir diline getirdiği canlılıkla, toplumun günlük hayatını şiire yansıtışıyla, aruz veznini kusursuz kullanışıyla 20. yüzyılın […]
10 Ağustos 2018

Mehmet Akif’le yola çıktık

Yazarlar Birliği’nin 40 yıllık hikayesini Yeni Şafak Kitap’a anlatan Mehmet Doğan, Mehmet Akif’i anma etkinliğini ilk kez kendilerinin başlattığını ve milli şairin ülke genelinde anılmasına öncü olmaktan onur duyduğunu söyledi. 7 Ağustos 1978 günü 14 genç yazarın biraraya gelerek kurduğu […]
7 Ağustos 2018

Meğer Safahat’ın Örnek Nesli, Asım b. Sabit’ten Mülhemmiş

Süleyman Nazif, Safahat’ın içinde altıncı kitap olarak yer alan 2292 mısralık Asım manzumesi için ‘Bir şiir mucizesi’ der. ‘Asım’ın nesli’ hayali bir kahramandan değildir Mehmed Akif için. Bu karakterin ilham kaynağı sahabeden Asım b. Sabit’tir.  Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, […]
22 Mayıs 2018

Muhsin Mete: Mehmed Âkif’i ters yüz etme garabeti

Edebiyatımızın en fazla tartışılan, lehinde ve aleyhinde pek çok yazı kaleme alınan ismi herhalde Mehmed Âkif’tir. Osmanlı yıllarında gerek edebiyatçı kimliği, gerekse devletin bekası için üstlendiği görevlerle kabul görmüş, kendisine değer verilmiştir. Bunda örnek şahsiyeti de şüphesiz rol oynamıştır. Bu […]
14 Mayıs 2018

Ali Ayçil: Mehmet Akif’in şiiri neden gündem olmadı?

Hayatını edebiyat araştırmalarına adamış insanların ellerinin titrediği, alınlarının terlediği bazı anlar vardır. Bunlar nadiren yaşanan anlardır ve ancak baht sahiplerinin başına gelir. Artık aramızda olmayan kültür adamlarına, yazarlara, şairlere dair henüz gün yüzüne çıkmamış yeni bir belgenin keşfedilme anından bahsediyorum. […]
2 Nisan 2018

Mustafa Uçurum: Mehmet Âkif’e saldırma modası

Mehmet Âkif’e yaşarken yapılan zulüm yön değiştirerek günümüzde de farklı metotlarla devam ediyor. Hem de akla ziyan saldırılarla, ahlaka mugayir sözlerle. Abdulhamid’e karşı kullandığı ifadelerden başlayıp “Doğrudan doğruya Kur’andan alıp ilhamı” dizesine kadar uzanan, oradan “Bedrin aslanları”nın kulağını çınlatan mesnetsiz, […]
21 Mart 2018

Prof. Dr. Şakir Gözütok: Mehmet Akif’in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi

Batı dünyası ve onların destekledikleri İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından, Sultan Abdülhamid Han tahttan indirilmişti. Mehmet Akif de, İstibdat adlı şiirinde tahttan indirilen Sultan Abdülhamid’in ardından şunları söylüyordu: Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdad, Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir […]
20 Mart 2018

Kırıkkale Üniversitesi’nden Mehmet Âkif Ersoy Konferansı

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Yazar D. Mehmet Doğan Mehmet Âkif Ersoy Konferansına katılacak. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Yazar D. Mehmet Doğan  Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ‘Mehmet Akif Ersoy (İstiklal Şairi, Eğitimci, Veteriner Hekim)’ konferansı verecek. Konferans bugün […]
12 Mart 2018

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97. Yılı

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan:”Bu marş bu milletin tüm renklerini, tüm inançlarını kendinde barındırmaktadır. 97 yıl önce bugünleri işaret edercesine zamanı ve mekanı aşan bir ruhla yazılmıştır” ANKARA (AA) – Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa […]
12 Mart 2018

Mehmed Âkif; İstiklâl ve İslâm Şairidir

TYB Şanlıurfa Şubesi ve Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 12 Mart İstiklâl Marşının kabulünün yıl dönümü nedeniyle ‘İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif’ konferansı düzenlendi. Konferansa TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan konuşmacı olarak katıldı. Sunuculuğunu Ali Tutluoğlu’nun yaptığı Şanlıurfa’nın Karaköprü […]
12 Mart 2018

‘İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş’

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Doğan, “İstiklal Marşı, dünyada benzeri olmayan bir marş. Diğer ülkelerin marşları bir iki parlak cümle üzerine kurulmuştur.” dedi. ANKARA – Ali Kemal Akan Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Dr. Mehmet Doğan, “İstiklal Marşı, dünyada benzeri olmayan bir marş. Diğer […]
12 Mart 2018

İstiklâl Marşı Arka Planı Çok Derin Olan Bir Metindir

Millî şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un, Millî Mücadele günlerinde yazdığı İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 97. yıl dönümünde, ölümsüz eserin yazıldığı Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda tören yapıldı. “Mehmed Âkif Ersoy ve Gençlik” temalı etkinliği Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Vakıflar […]
11 Mart 2018

D. Mehmet Doğan: Mehmed Âkif iki defa “korkma” dedi!

İstiklâl Marşı’nın kabulünün yıldönümü yaklaştığı günlerde Mehmed Âkif ve onun milletimize ebedî armağanı, millî mutabakat metnimiz İstiklâl Marşı ile ilgili haberler, yazılar basın yayın organlarında yer buluyor. Mehmed Âkif’in eseri kadar büyük şahsiyeti, kavi imanı, sarsılmaz karakteri, aradan geçen bunca […]
11 Mart 2018

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Günü

12 Mart İstiklâl Marşı´nın Kabulü ve Mehmed Âkif Ersoy´u Anma Günü dolayısıyla 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat: 11.00’de İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekan olan Taceddin Dergahı’nda tören düzenlenecek. “Mehmed Âkif Ersoy ve Gençlik” temalı etkinliği Türkiye Yazarlar Birliği ve  Ankara […]
3 Ocak 2018

Ahmet Doğan İlbey: İstiklâl Marşı’nın başına gelenler

Ezanı Türkçe okutan, Kur’an-ı Kerîm’den laikliğe aykırı sûreler çıkarılıp, yerine uydurma sûreler ilâve edilmesini Millet Meclisi’ne sunan, Türkçe ibadet için “dinde reform” hazırlayan Atatürkçü Cumhuriyet’in, “laikliğe aykırı olduğu” gerekçesiyle yeni bir İstiklâl Marşı yazılması için tâlimat verdiği resmî tarih kitaplarında […]
2 Ocak 2018

Vatan şairi Mehmet Âkif, vefat yıldönümünde anıldı

Mehmet Âkif Ersoy ölümünün 81’inci yıldönümünde, İstiklâl Marşını yazdığı Taceddin Dergahı’nda anıldı. 27 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği’nin Çağrı Okulları ile birlikte düzenlediği programda önce Kuran-ı Kerim tilaveti daha sonra da İstiklâl Marşı okundu. Âkif’i unutmadık, unutturmayacağız Anma etkinliğinde […]
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh