80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy kitabı yayınlandı

7583Türkiye Yazarlar Birliği vefatının 80. sene-i devriyesinde (27-28 Aralık 2017) Âkif’i bir bilgi şöleni ile anmıştı. Şölen sırasında sunulan tebliğlerden oluşan “80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy” kitabı 12 Mart’ı idrak ettiğimiz bu günlerde yayınlandı.

Editörlüğünü Enes Dağ’ın üstlendiği kitap, şölende sunulan tebliğler, program detayları ve şölen fotoğraflarından oluşan 292 sayfalık bir hacme sahip.

Mehmed Âkif külliyatı içinde önemli bir yere sahip olan kitap, Mehmed Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezinin de Mehmed Âkif Ersoy ile ilgili 12. kitabı.

Kitapta Mehmed Âkif’in dönemi ile ilgili metinlerle beraber günümüzü Mehmed Âkif’in şiirleri ve fikirleri açısından da değerlendiren metinler yer alıyor.

Kitapta yer alan metinler ve sahipleri şunlardır:

Turan Karataş (Prof. Dr.) / 80 Sene Sonra Mehmed Âkif’i Hatırlamak İçin 40 Sebep
Alâattin Karaca (Prof. Dr.) / Mehmed Âkif ve Said Halim Paşa’da Terakkî Meselesi
Nazif Öztürk (Dr.) / İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Mekân Tâceddîn Dergâhı’nın Vakfiyesi Bulundu
Selma Günaydın / Mehmed Âkif’e ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler
Abdülvahit İmamoğlu (Prof. Dr.) /Mehmed Âkif’in Müslümana Bakışı
Yusuf Turan Günaydın /Mektup Neşirleri Bakımından Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd
Mahmut Öztürk (Yrd. Doç. Dr.) / Mehmed Âkif’in İçtimaî Tefsir Yorumları: Hakkın Sesleri Örneği
Cengiz Karataş (Yrd. Doç. Dr.) / Mehmed Âkif ve Mefkûrecilik
Mehmet Güneş (Doç. Dr.) / Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet Abidesi: “Asım”, “Gül Yetiştiren Adam” ve “Yedinci Oğul
Levent Bayraktar (Doç. Dr.) / Mehmed Âkif’in Güncelliği
Abuzer Kalyon (Yrd. Doç. Dr.) / Mehmed Âkif Ersoy’un Mısır Günleri
Kibar Ayaydın /Mehmed Âkif’in Şiirlerinde “Cehaletin” Tenkidi ve “Millî Uyanışın” Ele Alınışı
Adnan Karaismailoğlu (Prof. Dr.) / Safahât’ta Hicrân ve Himmet Kavramları
Caner Arabacı (Prof. Dr.) / Âkif ve Abdülhamit İlişkisi
Sefa Yüce (Doç. Dr.) / Kendisini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmed Âkif
Gürsoy Solmaz (Yrd. Doç. Dr.) / Türk Okul Tiyatrolarında Mehmed Âkif’in Eserleri ve Etkileri
Cevat Özyurt (Prof. Dr) / Nostalji Şairi Olarak Mehmet Âkif: Bir Sürgünün Analizi
İbrahim Tüzer (Doç. Dr.) / Bir İroni Olarak Mahalle Kahvesi ya da Mehmed Âkif’te Hayat-ı Aile
Beyhan Kanter / Mehmed Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Mekânın Anlam Alanları
Mehmet Kurtoğlu / İki Kadim Dost (Âkif ve Babanzade Ahmed Naim)
Mitat Durmuş (Doç. Dr.) /20.Yüzyıldaki “Bilinç Yitimi” ve “Kaygı Kaybını” Mehmed Âkif ve Ömer Seyfettin Bağlamında Okumak
Dinçer Atay (Araş. Gör.) / Müslüman Doğu Toplumlarının Eleştirisini Mehmed Âkif’in Leyla Şiiri
Bağlamında Bir Asır Sonra Yeniden Okumanın Zarureti
Mustafa Özçelik / Mehmed Âkif’in Bir Muallim Olarak Portresi
Enes Dağ / Bir Hikmet Şairi Mehmed Âkif ve Onun Asr Suresi’nin Tefsiri
Beyzanur Bıyık /Kur’an-ı Kerim ve Hadislerin Işığında Safahat Anatomisi
Bilal Enes Özensel / Âkif Kimlere Hayrandır?
Feyzanur Karademir / Bir Karakter Abidesi: Mehmet Âkif
Ebru Sucu /Edebî ve Ebedî İstiklâl
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh