Meğer Safahat’ın Örnek Nesli, Asım b. Sabit’ten Mülhemmiş

Süleyman Nazif, Safahat’ın içinde altıncı kitap olarak yer alan 2292 mısralık Asım manzumesi için ‘Bir şiir mucizesi’ der. ‘Asım’ın nesli’ hayali bir kahramandan değildir Mehmed Akif için. Bu karakterin ilham kaynağı sahabeden Asım b. Sabit’tir.

 Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu,

Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu…

                                               M. Akif Ersoy

Millî şairimiz ve İstiklâl Marşı’mızın yazarı Mehmed Akif Ersoy, milletimizin yakın tarihte yaşadığı birçok önemli olayın içinde bulunmuş, bu olayların getirdiği bütün duyguları, üzüntüleri ve sosyal hayatımıza olan tesirlerini, sebep sonuçlarıyla birlikte, bazen heyecan fırtınası bir şiir, bazen düşündüren bir fikir manzumesi içinde eserlerine almış ve onları, gelecek nesillere bir ecdat mirası olarak bırakmıştır.

Mehmed Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında, İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Temiz Tahir Efendi Annesi ise Emine Şerife Hanımdır. Mehmed Âkif eğitimine dört yaşında Emir Buhari mahalle okulunda başlamış ve ilk ile orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Babası Temiz Tahir Efendi’nin ölümü ve evlerinde çıkan yangının ardından yaşamış olduğu zorluklara rağmen Baytar Mektebi’ni birincilikle tamamlamıştır. Lisana karşı özellikle kabiliyetinin olduğunu keşfeden Mehmed Akif devamlı çalışarak Arapça, Farsça ve Fransızca’yı tercümeler yapacak kadar iyi derecede öğrenmiştir.

Şiir ile lise yıllarında meşgul olmaya başlamış. Türkçe’ye hâkim olmuş ve aruz veznini Türkçe‘ye ustaca uygulamıştır. Dilimizi sade ve akıcı bir şekilde kullanmış, eşsiz Türkçesi ile milletine şaheserler kazandırmıştır.

Mehmed Akif, keskin bir zekânın şimşekleri ve titreyen bir gönlün gözyaşları olarak nitelendirilen şiirlerini topladığı eserine Safahat adını vermiştir. Safahat 11.240 mısra tutan, hepsi aruz vezniyle yazılmış 108 şiirden oluşur. Yedi küçük kitap halinde 1911-1933 yılları arasında yayınlanmıştır. Eski harflerimizle olan bu ilk baskısı sonrasında, Safahat’ın yeni harfler ile ve tek cilt içinde gerçekleşen baskısı 1943 yılında yapılmıştır. Safahat’ı teşkil eden yedi kitabın sırası şöyledir; Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fâtih Kürsüsünde, Hâtıralar, Asım, Gölgeler…

Hayatı dini, milli ve vatanî dertlerle geçmesine rağmen Akif, daima hür düşünceli ve doğru bildiğini söyleyen bir fikir adamı olmuştur. Bu fikirlerini en iyi yansıttığı şiirleri manzum hikâyeleridir. Manzum hikâyelerinde ölüm, aile hayatı, evlilik, aile geçimsizlikleri, dinin insana getirdiği huzur, istibdadın toplumda yarattığı huzursuzluk ve sıkıntı, hürriyet ve getirdiği huzur, çocuk ve gençlerin geleceğin kurucuları ve simgesi olmaları gibi işlediği temaları başlıca konu almıştır.

Devamı: http://www.dunyabizim.com/kitap/29921/meger-safahatin-ornek-nesli-asim-b-sabitten-mulhemmis

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh