Selçuk Türkyılmaz: İstiklal Marşı’nı savunmak

19. yüzyılın son çeyreğinde Batı emperyalizminin yeni bir döneme girdiği ve dünyanın paylaşımına hız verildiği bilinmektedir.

Batı’nın sömürgeci yayılmacılığına karşı durmak neredeyse imkânsız bir hâle gelmişti. Bu dönem Mısır da fiilen Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıştı. İngiliz egemenliğindeki Mısır’da, Yunan ordusunun 1897’de Osmanlı ordusu tarafından mağlup edilmesi bir umut doğurmuştu. Mustafa Kamil Paşa gibi birçok aydın ve ulema Osmanlı’nın zaferinden büyülenmiş, Mısır’ın bağımsızlığı fikri kitleleri etkilemeye başlamıştı. Muhtemelen bu zaferin de etkisiyle Osmanlı’ya umut bağlayanların sayısında ciddî bir artış vardı.Mustafa Kamil Paşa ile aynı senelerde vefat eden Muhammed Abduh da Osmanlı’ya umut bağlayanlar arasındadır. Mustafa Kamil Paşa’nın, Türkçe’ye çevrilen Şark Meselesi adlı kitabına mütercim tarafından yazılan önsözde belirtildiğine göre Abduh, “Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin muhafazası Allah’a ve Peygamberi’ne imandan sonra üçüncü sırada gelir” şeklinde bir görüşe sahiptir.
Şark Meselesi önemli bir kitap, mutlaka okunmalı fakat bu kitap, Abduh gibi önemli şahısların tartışmalı görüşleriyle gündeme getirildiğini ortaya çıkarması bakımından da ilgi çekicidir. Bilindiği gibi büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Sırat-ı Müstakim dergisinde Abduh’un görüşlerini geniş okuyucu kitlesine tanıtmıştı. Abduh ve Mustafa Kamil Paşa gibi Mısırlı münevverler İngiliz emperyalizmine karşı durmuşlardı. Akif’te de çok güçlü bir vatan sevgisi vardır ve o da İngiliz emperyalizmine karşı durmuştur. Vatan, millet ve din sevgisi Akif gibi münevverleri büyülemiş ve cephelere sevk etmişti. Muhakkak onları etkileyen şahıslarda da benzer duygular vardı. Yüzüncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Yeni Kafkasya dergisinde, vefatından yirmi yıl sonra Mustafa Kamil Paşa’dan bahsetme gereğini hissetmişti. Resulzade, Mustafa Kamil Paşa’nın fikirlerinin Kafkasya Türklerinin yüreğinde bağımsızlık meşalesini yakmış olduğundan bahseder.Devamı: https://www.yenisafak.com/yazarlar/selcukturkyilmaz/istiklal-marsini-savunmak-2047940

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh