Akif’in sesi ve yankıları

Akif kimilerine göre Türk dilinin en büyük şairi, Kur’an şairi; kimilerine göre ise şair değil sıradan bir manzumeci, manzum hikâyeler anlatıcısı; Safahat ise yine kimilerine göre Osmanlının yıkılış dönemini belgeleyen şiirsel bir günlük, bir destan, bir şiir mucizesi; kimilerine göre de şiirle hiç ilgisi olmayan sıradan bir manzumeler, manzum hikâyeler toplamıdır. Peki gerçekte nedir?

İBRAHİM DEMİRCİ

N.Ahmet Özalp’ın hazırladığı Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası / Safahat’ın Yankıları (1911-1924) Büyüyenay Yayınları’nın 306., Edebiyat dizisinin 100. kitabı. Fotoğraf, resim, karikatür, levha ve gazete kesikleri gibi görsel malzemelerle desteklenen eser, 477 sayfa. Arka kapaktaki tanıtım yazısı, kitabın içeriğini iyi yansıtıyor:

“Safahat’ın Yankıları üç ana bölümden oluşuyor: Giriş, Safahat’ın Yankıları ve Son Sözler. Giriş bölümünde kısaca Akif’in hayatının dönüm noktaları ile toplumsal hayatı derinden etkileyen tarihsel olaylar hatırlatılıyor, dönemin şiir ve edebiyat ortamı ve Akif’in şiir serüveni ele alınıyor.

Devamı: https://www.yenisafak.com/hayat/akifin-sesi-ve-yankilari-3498426

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh