Hüseyin Yağmur: Mehmet Akif Ersoy’un Cenazesine Yapılan En Büyük Ayıp

Vefatının 83.Yılı Münasebetiyle…

Kurtuluş Savaşı mesafe kat etmeye başladıktan sonra Ankara’da bir erken hesaplaşma ortaya çıkmış muhalifler tasfiye edilmeye başlamışlardı. Tasfiye edilenlerden biri de İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy idi.

 Hiçbir kanun, nizam ve ölçü tanımayan İstiklal Mahkemeleri, bir süre sonra damadını dolayısıyla kendisini de hedef almışlardı. Yeni yöneticiler, muhalif olan herkesi polis aracılığı ile takip ettirmeye başlamışlardı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy  da polis marifetiyle takip edilenlerden biriydi.

 Öte yandan bazı mahfiler tarafından Milli Şaire büyük bir ambargo uygulanıyordu. Ankara Halkevi Reisi Ferit Celâl’in Mehmet Akif ile ilgili sözleri bu anlamda önemli bir ipucu teşkil eder. “Mehmet Akif ile ilgili bir toplantıya şiddetle karşı çıkan Ferit Celâl, vatan şairi Namık Kemal’i de dini hisler taşıdığı gerekçesiyle dışlamak istediğini söylemişti” (Serdengeçti,2000:198).

 Dönemin idarecileri M.Akif tarafından kaleme alınan İstiklal Marşını ‘fazla batı aleyhtarı’ diye niteleyerek değiştirmeye dahi yeltenmişler ancak başarılı olamamışlardı.

 1923 yılının 2. yarısından itibaren adım adım takip edilen “Mehmet Akif Ersoy, bu muameleye çok kırılmış, “Bana memlekete ihanet etmiş adam muamelesi yapıyorlar. Buna tahammül edemiyorum” (Düzdağ,1990:3). diyerek vatanı terk etmiş ve Mısır’a yerleşmiştir. Taha Akyol da bu vakıayı şöyle ifade eder: Mısır’a gidişinin asıl sebebi ‘takip altında’ kalmış olmasıdır. Peşine polis hafiyesi takılması çok ağırına gitmiştir (Akyol,2010).

Devamı: http://www.yenisoz.com.tr/mehmet-akif-ersoy-un-cenazesine-yapilan-buyuk-ayip-makale-43652

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh