Mehmet Akif’i anlatan eserler

Türk matbuatında hakkında en fazla eser yayınlanan isimlerin başında Mehmed Akif gelmektedir. Özellikle 1980 sonrasında artan yayınlar günümüzde binlerle ifade edilmektedir. Akif üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların sayısı ise matbuatın çok üstündedir.

Yunus Emre Altuntaş-ÖZEL HABER

2000’li yıllardan sonra çocuk edebiyatında Akif üzerine yazılan eserlerin ortaya çıkması bu manzarayı daha da çeşitlendirmiştir. Bu kısa yazımızda Akif hakkında yazılan bütün eserleri değerlendirmemiz mümkün olmasa da belli başlı çalışmalara dikkat çekmek istiyoruz.

ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAHSİYET

Mehmed Akif’i geniş kitleler daha çok İstiklal Marşı şairi olarak bilirler. İstiklal Marşı, şairin derin tefekkür ve imanının yansıyan numunelerinden sadece biridir. Bu şanlı destan milletimizin tüm duygularını deruhte etmesi yönüyle de benzeri olmayan bir metindir. Akif’in az bilinen şahsiyeti, imanı ve vatan sevgisi bizlere bu eşsiz destanı hediye etmiştir. Bu vesileyle Akif’i her yönüyle tanımak milli destanımızı anlamlandırmak bakımından da büyük önem taşımaktadır. Mehmed Akif ilmiyle, imanıyla, vakarıyla, ahlakıyla, dostluğuyla, vatan sevgisiyle, mücadelesiyle, dürüstlüğüyle, titizliğiyle eşrefi mahlûkatın veciz bir numunesidir. Hasan Basri Çantay’ın ifadesiyle Akif zor zamanda Allah’ın bu millete gönderdiği bir mana eridir. Şiirlerinin yanı sıra makaleleriyle, yayıncılığıyla, istihbarat teşkilatında aldığı görevleriyle, mütercimliğiyle, hitabetiyle, heyecanıyla, spora olan tutkusuyla, muallimliğiyle, aile sevgisiyle çok yönlü bir şahsiyeti ve inşa edici bir tefekkürü haizdir. Doğu ve Batı mûsikisine ciddi derecede ilgi duyan, ney üfleyen, yüzme, taş atma (bir çeşit gülle atma), güreş ve uzun yürüyüş gibi sporlara meraklı, hoşsohbet, çevresindekilerle şakalaşmayı seven, zeki ve nüktedan bir insan olan Mehmed Âkif, kendisini yakından tanıyan dostları arasında verdiği sözleri her şartta tutmasıyla tanınan bir kişidir. Nitekim Baytar Mektebi’nde okurken bir arkadaşı ile birinin önce ölmesi halinde diğerinin onun çocuklarına bakacağına dair sözleşmeleri buna örnektir. Yirmi yıl sonra Âkif, geçim sıkıntısı içindeyken bile sözüne sadık kalarak vefat eden arkadaşının çocuklarını evine almış ve kendi evlâtlarıyla birlikte okutup yetiştirmiştir. Ayrıca yazdıklarıyla hayatı arasında tam bir uyum vardır ve buna aykırı davranışları hoş görmeyen bir karakter âbidesi olarak bilinir. Mehmed Âkif’in bütün eserleri İsmail Hakkı Şengüler tarafından yayıma hazırlanmış ve son tashihleri M. Ertuğrul Düzdağ eliyle yapılarak on ciltlik Mehmed Âkif Külliyatı içinde toplanmıştır. Bu külliyatın dökümü şöyledir: I-IV: Safahat’ın tamamı ile Safahat dışında kalmış bir kısım şiirleri; V: Makaleler ve Tercümeler; VI-VIII: Tercümeler; IX: Tefsîr-i Şerif, Hutbe, Vaaz ve Mektupları; X: Hayatı, Seciyesi, İdeali, Sanatı ve Eserleri’ne Dair Yazıların Derlemeleri.

Devamı: https://www.dirilispostasi.com/kultur-sanat/mehmet-akifi-anlatan-eserler

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh