Abdullah Yıldız: Kur’ân Şairi Mehmed Âkif

27 Aralık 1936’da Rabbine kavuşan Mehmet Akif Ersoy sadece “vatan şairi” ve “istiklâl şairi” değil aynı zamanda “Kur’ân şairi” idi.

20 Aralık 1873’te dünyaya gelen ve sekiz-on yaşlarında başladığı hafızlığını kendi kendine çalışarak tamamlayan Âkif’in şiirlerinde Kur’ân’a derin vukûfiyeti ve olaylara Kur’ân penceresinden bakışı hemen fark edilir. Onun ilk şiirlerinden biri olan “Kur’ân’a Hitab” şiiri 14 Mart 1895’te Mekteb mecmuasında yayımlanır. Birkaç dizesini paylaşalım:

Ey nüsha-i cânı ehl-i dînin! / Ey nâsih-i şânı münkîrinin! 

Ey meş‘al-i hikmet-i İlahî! / Ey mecma‘-ı feyz-i bî-tenâhî! (…)

Tenzil-i celîl-i kibriyâsın, / Burhân-ı celâlet-i Hudâ’sın. (…)

Furkan ki kitâb-ı Mustafa’dır, / Bir mu‘cize-i Hudâ-nümâdır. (…)

Devamı: https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdullah-yildiz/kuran-sairi-mehmed-akif-34543.html

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh