Dr. İbrahim Yıldırım: Osmanlı Mimarisi, Mekân, İnsan ve Mehmet Akif

Osmanlı’nın mimari yapılarına baktığımızda şunu görürüz: Tıpkı klasik dönemin abidevi mimarisi olan Süleymaniye Camii örneğinde olduğu gibi, aslında yapılan sadece bir cami, medrese ya da şifahane değil, Osmanlıda vücut bulan Türk-İslam düşüncesinin topyekûn bir medeniyet inşâsı olarak mimariye yansımasıdır. Bu düşünce sistemi, payitahtta olduğu gibi Devlet-i Muazzama’nın tüm diğer beldelerinde de aynı sistematik yerleşim düzenini uygular. Bu sistemde merkezde “insan” vardır. O insanın kalbinde de “Âlemlerin Rabbi olan Allah” vardır.

Mehmet Akif, büyük İslam medeniyetinin son mümessili olan Osmanlı’nın eğitim sisteminde yetişmiş ve yine o toplum içinde ruhunu şekillendirmiş bir şairdir. Yıkılırken bile Akif gibi âbide şahsiyetleri nev’i şahsına münhasır medeniyetinin insanlık ailesine bir armağanı olarak sunabilen muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bu ifadeler birer övgü değil, sadece hakikatin bir ifadesidir. 

Devamı: https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/osmanli-mimarisi-mekan-insan-ve-mehmet-akif-3309/

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh