Kutlu Yolun Yolcusu: Mehmed Âkif

İbrahim Kaya yazdı.

İstiklâl Marşı… Bir milletin uyanışının, yeniden doğuşunun destanı… 12 Mart 1921’de mecliste dört defa ayakta dinlenerek ve alkışlar arasında kabul edildiğinde duyulan heyecan ve mutluluk tarif edilemez derecedeydi. Nitekim Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı’nı “Kahraman Ordumuza” ithaf etmiş, “Bu şiir bana değil, milletime aittir.” diyerek Safahat’a almamıştır.

Mehmed Âkif, İstanbul’un Sarıgüzel semtinde,  20 Aralık 1873’te Hoca Tahir Efendi ve Emine Şerife Hanım’ın biricik evlatları olarak dünyaya geldiğinde bu millet için ne kadar mühim bir karakter abidesi olacağını bilemezdi elbette. Ama gelin görün ki zaman ve şartlar onu bu kutlu yolun yolcusu yapmıştı bir kere.

Âkif’imize sadece şair demek onun şahsına ve hayatı boyunca vermiş olduğu şanlı mücadeleye haksızlık etmek olur kanımca. Çünkü onun şairliği yanında pek çok üstün vasfı vardır ki o, bu üstün vasıflarıyla milletimiz için bir mihenk taşıdır. Âkif’imizin hayatını anlatan pek çok eserde onun; alkışı sevmeyen adam, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi, yüzücü, milletvekili, sessiz yaşayan adam, sözleri ve davranışları tutarlı biri, inandığı doğruları haykıran şair, dil bilimci, karakter abidesi, cemiyet adamı, veteriner hekim, zamana ve mekâna göre değişmeyen biri, ömrünü vatanına ve milletine adayan adam, gerçekçi şair, İstiklal Marşı şairi, millî şair,  dosdoğru bir adam gibi vasıflarla nitelendirildiğini görürüz.

Âkif,  Emir Buhari Mahalle Mektebi, Fatih Merkez Rüştiyesi, Mülkiye İdadisi, Ziraat ve Baytar Mektebi gibi okullarda çok güzel bir eğitim aldı. Ayrıca başta babasından aldığı dersler olmak üzere özel derslerle de bu eğitimi takviye etmiş ve kendisini çok iyi bir şekilde yetiştirmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızcayı, edebiyatlarını takip edecek ve tercümeler yapacak kadar iyi öğrenen Âkif, 6 ay içinde Kur’an’ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmuştur. Mehmed Âkif, aynı zamanda çeşitli sporlarla ilgilenmiş; güreş, gülle atma, at binme ve yüzme sporlarında oldukça başarı göstermiştir.

Devamı: https://www.insaniyet.net/kutlu-yolun-yolcusu-mehmed-akif/

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh