Vefat yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anarken…

İsmail Bingöl yazdı.

“Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım/Elemim bir yüreğin karı değil, paylaşalım” diyerek, içindeki büyük mateme, daha bunun gibi nice yürek delici, hicran artırıcı mısralarla kayıt düşen büyük şair Mehmet Akif Ersoy; bir vefat yıldönümünde daha, sevenleri, okuyanları ve şiirlerini şerh edenler tarafından yâd edildi. 

Sağlığında; İstiklal Marşı gibi bir anıt şiiri, bir milletin ölüm kalım meselesini anlatan bir destan şiiri ve daha nicelerini yazmasına; konuşmalarıyla, artık izmihlalimize inanan; yandık, yıkıldık, mahvolduk, artık bir daha ayağa kalkamayız, bundan sonra düşmanlarınızın elinde ebedî olarak esir yaşarız deyip, büyük bir inkisara gömülenleri yeniden ayağa kalkabileceğimize, yeniden dirilip  bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşayabileceğimize inandıran millî şairin (Bazılarının bu ibareye itirazları olsa da; birileri bazı gerekçelerden dolayı katılmasa da o bizim gözümüzde her daim milli şairimizdir ve hep öyle kalacaktır.); yaşarken kadrinin bilindiği pek söylenemez.

Nasıl olsa bizde değer çok ve durmadan yenilerini yetiştiriyoruz ya! Nasıl olsa onların bıraktığı koskoca boşluklar, onlardan daha iyileri tarafından dolduruluyor ya! Ne gereği var kıymet bilmenin, yaşarken anlamanın ve gereken değeri vermenin…  Aslında öyle olmadığını ve gidenin yerini dolduramadığımızı çoğumuz biliyoruz. Ve ne yazık ki on altıncı yüzyıl divan şiirinin en kudretli temsilcisi olan Bakî bile bu durumdan şikayetçiydi ve Kanunî Sultan Süleyman gibi bir büyük padişahın; “Bakî gibi büyük bir kabiliyeti bulup ona mevki vermeyi padişahlığımın en zevkli hadiselerinden biri telâkki ediyorum” demesi bile onu teselli etmemişti. Onun için de “Kadrini seng-i musallada bilip ey Bakî / Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf.” diyerek, değerinin ancak öldükten sonra bilineceğine vurgu yapıyordu.

Devamı: https://www.dunyabizim.com/vefat-yildonumunde-mehmet-akif-ersoyu-anarken-makale,2058.html

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh