5 Mart 2016

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! Nerde -gösterdiği vahşetle “Bu: Bir Avrupalı!” Dedirir- yırtıcı, […]
5 Mart 2016

Âsım

Kardeşim Fuad Şemsî’ye Bu eser, bir muhâvereden ibârettir ki Harb-i Umûmî içinde, ve Fâtih yangınından evvel, Hocazâde’nin Sarıgüzel’deki evinde geçer. Eşhâs-ı muhâvere şunlardır: HOCAZÂDE : Merhum Hoca Tâhir Efendi’nin oğlu. KÖSE İMAM : Merhum Hoca Tâhir Efendi’nin şâkirdlerinden . ÂSIM […]
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh