Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı

Mehmed Âkif Ersoy Araştırmaları Merkezi

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Mehmed Âkif Ersoy’la ilgili faaliyetleri sürekli hale getirmek, çalışmaları değerlendirmek ve Safahat isimli şiir külliyatının konuya vakıf kişilerce topluma açık şekilde sürekli okunmasını sağlamak gibi gayeleri gerçekleştirmek için Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi oluşturdu.

Merkezin başkanlığını TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan yürütecek.

Mehmet Âkif Araştırmaları merkezinin amacı ve çalışma alanı şu şekilde açıklandı:

  1. Milletimize fikirleri, eserleri ve örnek kişiliği ile mal olmuş bulunan İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un hatırasını yaşatmak, eserleri ve örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve dışında, bilhassa genç nesillere tanıtılmasını sağlamak,
  2. Fikri, sanatı ve şahsiyeti üzerine yapılan araştırmaları, çalışmaları ve yayınları desteklemek.
  3. Mehmet Âkif’in yaşadığı mekanların, bilhassa İstiklal Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergahı’nının asliyetine uygun şekilde korunması için gerekli teşebbüslerde bulunmak,
  4. Mehmed Âkif araştırmaları ve yayınlarıyla tanınan ilim ve fikir adamlarına seri konferanslar verdirmek
  5. Mehmet Âkif’i tanıtmak ve fikirlerini yaymak üzere temsil, gösteri ve film çalışmalarını desteklemek ve bu yönde çalışanlara yol göstermek.
  6. Mehmed Âkif’le ilgili yazılı, basılı, görüntülü malzemeleri derlemek ve muhafaza etmek,
  7. Mehmed Âkif’in yakın çevresi, dostları, dönemi ile ilgili çalışmalar yaptırmak,
  8. Mehmed Âkif’in Safahat isimli şiir külliyatının konuya vakıf kişilerce topluma açık şekilde sürekli okunmasını sağlamak,
  9. Vefat ve İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümlerinde düzenlenecek faaliyetleri planlamak.
  10. Mehmed Âkif adına yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek.

Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi, Mehmed Âkif’la ilgili kitap çapında eser yayınlamış yazar ve ilim adamlarından oluşan sürekli bir danışma heyeti oluşturacak.

Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı

D. Mehmet Doğan’ın açıklaması:

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 85. yıldönümü layıkıyla değerlendirilmeli

Mehmed Akif’in vefatının 70. yılı dolayısıyla Mehmed Âkif yılı ilan edilmeli

TYB Şeref Başkanı ve Mehmed Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, İstiklâl Marşı’nın 85. yılı  (12 Mart), Mehmed Âkif’in vefatının 70. Yılı (27 Aralık) dolayısıyla  bir açıklama yaptı. Doğan açıklamasında, ülkemizin ve halkımızın varlık zeminin oluşturan değerlerin, aidiyet unsurlarının hatırlanması, yuvarlak yıldönümleri vesilesiyle geniş kitlelere ulaşan kapsayıcı çalışmaların yapılması için gönüllü kuruluşlar ve resmî kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğine belirttikten sonra, .  “Bu sene, İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabulünün 85. yıldönümüdür. 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilen İstiklâl Marşı, en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdandır ve gerçek bir millî mutabaka metnidir. Bu önemli yıldönümü fırsat bilinerek geniş kapsamlı faaliyetler yapılması gerekmektedir.”dedi

Doğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Elbette, İstiklâl Marşı ile ilgili olarak bugüne kadar yapıldığı gibi, gönüllü kuruluşların, halk kitlelerinin anmaları yanında, resmî anma faaliyetleri de devreye sokulmalıdır. Mehmed Âkif, İstiklal Marşı’nı milletin malı saymış, kendi kitabına almamıştır. Halkın ona sahip çıkması, gönüllü kuruluşların bu hususta çaba göstermesi olağandır. Fakat, İstiklâl Marşı Devletin resmi marşı olduğuna göre, devlet kurumlarının da üstüne düşeni, en azından bu yıl, 85. yıldönümünde yapması gerekmektedir.

İstiklâl Marşı bütün önem ve değerine rağmen, bugüne kadar resmî cihetten gereken ilgiyi görmemiştir. Onu alkışlarla kabul etmiş olan TBMM’nin görünür bir yerinde İstiklâl Marşının metni bile yoktur.

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 85 yılı, İstiklal Marşı şairi Mehmed Akif’in vefatının 70 yıldönümü ile birleşmektedir. Bu sebeple, 12 marttan 27d Aralık’a kadar sürecek, Mehmed Akif yılının ilan edilmesi, bu dönem kapsayacak, anma ve yayın faaliyeti gerçekleştirilmesi doğru olacaktır. 2006 yılının bu şekilde değerlendirilmesi, ülkemizde geniş katılımlı bir kültürel hareketlilik meydana getirecektir.”

D.Mehmet Doğan’ın, konuyla ilgili teklifleri şöyle:

1.      TBMM, 12 Mart’ın içinde bulunduğu haftayı “İstiklâl Marşı Haftası” olarak ilan etmelidir.

2.      TBMM binasına, İstiklal Marşı, abidevi nitelikte yazılarak konulmalıdır.

3.      İstiklâl Marşı’nin yazıldığı Taceddin Dergâhı ve çevresi, Meclis gündemine alınarak İstiklâl Marşı’nın ruhuna uygun bir mekân haline getirilmelidir.

4.      Bütün Türkiye’de ve dış temsilciliklerde İstiklâl Marşı ve Mehmed Akif’li ilgili faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

5.      PTT, hem İstiklal Marşı’nın yıldönümü, hem Mehmed Akif’in vefat yıldönümü münasebetiyle hatıra pulu çıkarmalıdır.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh